astrologija

Astrologija – veda o človeški usodi in našem delovanju

Pravijo, da je vse zapisano v zvezdah, tudi naša usoda. Slednjo preučuje psevdoznanost astrologija, ki poskuša pojasniti človekove lastnosti in njihov vpliv na naše življenje in delovanje. Njeno delovanje obsega tudi analizo simboličnih vplivov, odnosov med gibanjem in položaji nebesnih teles ter življenjem na Zemlji. Nemalo ljudi spremlja svoj dnevni horoskop, se odločijo za izdelavo rojstne karte ali kako drugače poskušajo vplivati na potek svojega življenja v prihodnosti. Pa vi, ste tudi med njimi?

Astrologija 2023 – odnos sodobnega človeka do vede o usodi

Velika večina ljudi ob omembi besede astrologija pomisli na televizijske samooklicane astrologe, ki napovedujejo prihodnost s pomočjo kart, kristalov ali katerega drugega pripomočka. Prav to je tudi razlog za posmeh in negativni prizvok dotične besede in njenega pojmovanja. Če k temu dodamo še popolnoma napačno razlago pomena, potem ni nič čudnega, da družba dolgo časa z veliko mero dvoma gledalana astrologijo kot vedo o usodi. Vendar če dobro pomislimo – Luna ima sposobnost vpliva na nekaj tako ogromnega kot je ocean, zakaj torej nebesna telesa nebi na nek način bila povezana tudi z nami in našim telesom ter življenjem? Kolikokrat ste si rekli, joj pa ne že spet polna luna, odšli k frizerju v času mlaja ali pa sadili rože na točno določene dneve? Torej da – zaupanje v usodo še kako obstaja med nami. Toda astrologija 2023 prinaša še nekaj več – začetek prepletanja psevdo in znanstvenega, kar predstavlja odlično kombinacijo pri doseganju dobrega psihičnega zdravja vseh nas. Toda kako? Preberite v nadaljevanju.

Sedaj smo razčistili da to, kaj vam napoveduje astrologinja, ne predstavlja nekega brezglavega mešanja kart in sestavljanja zgodb, ki jim posamezniki nato slepo sledijo. Daleč od tega – velikokrat lahko izobražen in usposobljen astrolog ali astrologinja človeka s svojim delovanjem in pomočjo pripeljejo na boljšo življenjsko pot, rešijo težav, ki ga že dlje časa pestijo ali kako drugače pomagajo do pozitivnejšega jutri. Astrologija 2023 se je namreč vse bolj začela spogledovati s psihologijo in psihoterapijo. Slednje pa je koristno predvsem z vidika dopolnjevanja znanstvenega in psevdoznanstvenega. To pomeni, da kjer znanstvena razlaga iz takšnega ali drugačnega razloga odpove, pride na vrsto astrologija in zadevo pojasni s pomočjo pojavov na neki drugi zaznavni ravni. Tako dandanes vse več ljudi na vedo o usodi gleda iz popolnoma drugega zornega kota in ji vse bolj zaupa.

zvezdne karte
Zvezdne karte

Astrologinja Erika Žagar, univ. dipl. psih.

Ustanoviteljica podjetja Astrointegral, ki že od leta 2014 uspešno povezuje astrologijo s psihoterapijo in tako pomaga številnim posameznikom, družinam in partnerjem, zase pravi, da je »v astrologiji našla številne odgovore na življenjska vprašanja in odličen pripomoček za lažje krmarjenje skozi življenjske izzive.«

Astrologinja Erika Žnidar je svojo ljubezen do duhovnosti in psihologije združila z astrološkim znanjem in tako svoje življenje korenito spremenila na bolje. Danes pa s pomočjo svojega širokega znanja, ki ga je pridobila skozi samoizobraževanje ter pri astrologu in kliničnemu psihologu Viktorju Gerkmanu, pomaga številnim. Svojim klientom nudi kar najbolj celovito obravnavo, kar ji omogoča integracija spoznanj psihologije in psihoterapije z že obstoječimi tisočletnimi znanji astrologije. Poleg astrologije, se pri svojem delu astrologinja Žagar naslanja tudi na tradicijo izročil vzhoda in zahoda.

Sama pravi, da ji je »psihološko in psihoterapevtsko znanje pomagalo lažje razumeti in uporabljati astrologijo, prav tako pa ji astrologija pomaga lažje razumeti psihološko in duhovno rast človeka.« Njen uspeh tako kaže na pomembnost prepletanja različnih znanosti, še posebej pa ‘dokazljivega’ in ‘nedokazljivega’. Na tak način namreč zajamemo celostno sliko in uspešno pokrijemo vse razloge, ki vodijo do določenega psihičnega stanja posameznika.

Astrologinja je tudi avtorica knjige Natalna astrologija v luči znanstvenih preverjanj: Resnice in zmote o astrologiji, ki na analitični način osvetli prav pereč problem napačnega dojemanja astrologije v sodobni družbi ter kaj je do tega privedlo.Vendar avtorica pravi, da bi prav astrologija 2023, ki se aktivno vključuje v procese različnih terapij, lahko popolnoma spremenila pogled na to izreno uporabno in za človeka pomembno vedo.

Izdelava rojstne karte in njena astrološka analiza

Verjetno se sprašujete, kaj je to rojstna karta v astrologiji? Eno izmed področij delovanja astrologinje Žnidar so tudi rojstne karte. Te se uporablja za analizo klientovih osebnostnih in temperamentnih, lastnosti. Prav te namreč simbolizira rojstna karta. V naslednjem koraku se nato analizira še posameznikove psihološke dinamične procese, ki vodijo do razumevanja razvojnih teženj in spoznanja potencialov v trenutni inkarnaciji.

Glavni cilj vsake astrološke analize je izboljšanje in seveda poglobitev samospoznanja in samozavedanja. Rojstna karta v tem primeru pomaga na način, da razkrije in identificira nezavedne, izkrivljene ali preprosto le nefunkcionalne duševne in vedenjske vzorce. Včasih preprosto niti ne vemo, zakaj se nam določene stvari dogajajo. Razlog za to pa tiči v nepoznavanju naših zgodnjih vzorcev ali lastnosti, ki imajo zelo pomemben vpliv na nas kot osebo. Pomen rojstne karte pri celostni analizi osebnosti človeka je tako ključen in nujen. Klientu da uvid v lastnosti, ki predstavljajo glavni generator neugodnih zunanjih okoliščin v življenju – torej tistih, ki se jih želi otresti in stopiti na pot k boljšemu in bolj srečnemu življenju.

Vse prednosti, ki vam jih prinaša rojstna karta:

  • pokaže zelo natančen razvojni načrt duše v trenutni inkarnaciji,
  • nudi vpogled v vaše lastne psihološke izzive in borbe,
  • pomaga vam prepoznati ključne močne in šibke točke,
  • poglobi povezanost med življenjem in univerzumom, v katerem živimo,
  • razkrije vašo poslanstvo in poklicanost na Zemlji,
  • osvetli sinhronost med notranjim psihološkim in zunanjim objektivnim svetom, kjer se nahajamo,
  • dokaj natančno napovedo večja obdobja osebnih razvojnih sunkov in stresnih izzivov, da se lahko na njih ustrezno pripravite in jih lažje premagate.

Astrološka analiza vaše rojstne karte je individualne narave in traja 90 minut. Tekom konzultacije je zaželjeno čim bolj aktivno sodelovanje klienta s terapevtom, sajvam lahko ta le na tak način odgovori na morebitna konkretna vprašanja. Glede na vaše želje in potrebe pa se nato z astrologinjo dogovorite glede nadaljnih terapij in obiskov.

rojstne karte
Rojstne karte

Izzivi v psihoterapiji

Glavna naloga, ki si jo je zadala astrologija 2023 je vključevanje v sodobne psihoterapevtske procese, ki na različne načine pomagajo ljudem s številnimi problemi. Prvi večji izziv, ki ga bo sama astrologija 2023 morala premagati je, rušenje predsodkov psihoterapevtov, ki se pri svojem delu tesno oprijemajo predpisanih procedur. Ker te ne dojemajo človeka kot duhovno bitje, na katerega vplivajo tudi različni drugi ‘neotipljivi’ dejavniki, pogosto žal ne prinese željenih rezultatov. Kako torej v obstoječe in relativno trdno usidrane terapevtske procese vključiti astrološke interpretacije? Kako si lahko z njimi pomagamo tekom samega psihoterapevtskega procesa in kakšne prednosti ta prinaša klientom, ki so poiskali pomoč?

Edina možna rešitev je, da astrolog-psihoterapevt zelo dobro razume oba pripomočka za duševno pomoč in zdravljenje ter se oprijema koncepta tako enega kot drugega. Integracija znanstvenega s psevdoznanstvenim je tako rekoč nujna za doseganje novih mejnikov v psihoterapevtske namene.

Vas pa verjetno zanima, kako se astrologija lahko aktivno vključi v sam psihoterapevtski proces? V prvi vrsti gre za analizo rojstnega horoskopa klienta, na podlagi katerega se ugotovi aktualna razvojna problematika. Rojstna karta v tem primeru predstavlja več kot odličen diagnostični pripomoček, na podlagi katere lahko psihoterapevt bolj objektivno razume posameznikovo psihodinamiko in posledično njegovo problematiko. Razumevanje pa je ključ do predpis ustreznih načinov za reševanje težave. Astrološki pristopi so tako le orodja ali diagnostične metode, ki pomagajo do nastanka celostne psihološke slike klienta in kot taki nikakor niso grožnja za cilje psihoterapije, ki se dotika predvsem načinov zdravljenja.

Ko bomo torej prišli do spoznanja, da astrologija in psihoterapija ne delujeta navzkriž, ampak z roko v roki in tako dosegata bistveno boljše rezultate, bomo naredili velik preskok in korak k uspehu. V mislih moramo imeti predvsem zdravje in korist ljudi. V ta namen pa moramo terapevte tudi primerno usposobiti, saj je izsledke astroloških raziskav potrebno primerno interpretirati. V nasprotnem primeru namreč ne služijo svojemu namenu.

Naj astrologija 2023 tudi vam pomaga do boljšega jutri

V kaj pa verjamete vi? To je vprašanje, na katerega marsikdo sploh nima odgovora, čeprav je izredno pomembno. Ljudje že stoletja, vse od našega nastanka verujemo in verjamemo, tudi v stvari, ki jih v danem trenutku s pomočjo analitičnih in znanstvenih orodij še ne znamo pojasniti. A prav vera nam daje uvid v situacije, ki si jih sicer nebi znali razložiti, samo neznanje pa bi nas pripeljalo celo do obupa.

Prav posebno mesto pa zaseda astrologija 2023, ki je uspela doseči to, kar številnim drugim vejam ni – pridobila si je zaupanje in tako postaja vse bolj pomembna v družbi. Čeprav psihologija in astrologija že dlje časa stopata po skupni poti, pa se veda o usodi in psihoterapija šele spoznavata in počasi iščeta skupen jezik. Tako astrologija 2023 ruši tabuje in s svojimi odličnimi orodji in terapevtskimi pristopi pomaga številnim, ki so to pomoč pripravljeni sprejeti. Ste med njimi tudi vi?

Brez dvoma bi lahko rekli, da človek za srečno in polno življenje enostavno potrebuje duhovnost ali če vam je ljubše – vero v nekaj več. Saj tisti, ki nima upanja in zaupanja v nič, je prazen – zgolj lupina, ki obstaja od rojstva do smrti, vmes pa žal ne živi. Morda je prav sedaj nastopil čas, da k sebi spustite tudi drugačne poglede na življenje in svet, saj vam lahko prav ti prinesejo rezultate, ki ste si jih vedno želeli, a do njih niste našli poti. Razširite svoj pogled in obzorje ter recite da življenju.

Avtor prispevka: