Deficitarni poklici v letu 2021

Kaj je deficitarni poklic?

Deficitarni poklici predstavljajo velik izziv za nadaljnje gospodarsko gibanje v državi sami ali celi Evropski Uniji. To so tisti poklici pri katerih kronično primanjkuje delavcev, ki bi bili ustrezno šolani in imeli dovolj znanj na tem področju. Na trgu dela se pojavlja večje povpraševanje po teh delavcih, kot jih je sploh na razpolago.

Vzroki za nastanek deficitarnih poklicev

Vzrokov za nastanek deficitarnih poklicev je več.

Eden od njih so prevelika starševska pričakovanja. Mnogi starši niso imeli v mladosti možnosti izobraževanja in so te želje prenesli na otroke, brez, da bi jih vprašali, kaj si otroci sploh želijo. Niso niti upoštevali, niti spodbujali otrokovih želja.

Drugi tak vzrok je splošno stanje v družbi. Nekateri poklici so, po krivici, podcenjeni. In otroci že v osnovi sploh ne razmišljajo o njih.

Tretji je slab pogled v prihodnost. Delodajalci se ne zavedajo, da bodo obstoječi delavci nekoč odšli v pokoj in da potrebujejo mlade okrepitve. Zato v to nič ne vlagajo. Ko pa pridejo do te kritične točke, morajo zaposliti strokovno neustrezen kader in kvaliteta dela jim hudo pade. S tem pa tudi cena dela in vrednost poklica.

Deficitarni poklici nastajajo tudi zaradi slabega načrtovanja izobraževanja. Rojevajo se novi poklici in delavcev s teh področji preprosto ni, ker niso imeli možnosti ustreznega izobraževanja. Nove izobraževalne enote se odprejo šele, ko je na trgu dela že povpraševanje po teh delavcih.

Potem pa je tu še nagrajevanje za opravljeno delo ali po domače slaba plača. Otroci presneto dobro poznajo vrednost dela in denarja. In povsem normalno je, da ne bodo delali nečesa za mali denar. Še manj pa za delodajalca, ki slabo plačuje.

Štipendije za deficitarne poklice

Zato se država sama in tudi Evropska Unija poslužujeta denarne podpore za otroke, ki se želijo izobraževati v programih, ki že skoraj izumirajo, gospodarstvo pa jih še kako potrebuje. Tako vsako leto podeljujejo štipendije. Sredstva za štipendije za deficitarni poklic se črpajo iz državnega proračuna in sredstev Evropskega socialnega sklada. S tem želijo omogočiti mladim takojšnjo zaposlitev. Na trgu dela pa zmanjševati razliko med ponudbo in povpraševanjem po teh delavcih. Prav tako s temi štipendijami spodbujajo vpis v programe za izobraževanja delavcev, ki so potrebni za gospodarski razvoj in napredek. Določena delovna mesta zasedajo tuji državljani, ker manjka domačih delavcev. Tudi za to se denarno spodbuja bodočo domačo delovno silo. In istočasno se preprečuje ukinjanje programov zaradi nezanimanja s strani otrok, a v korist gospodarstva. Sredstva iz skladov štipendij za deficitarne poklice pa se črpajo tudi za predstavitve poklicnega in strokovnega izobraževanja na področjih, ki so močno ogrožena.

Kateri so deficitarni poklici v letu 2021?

V letu 2021 močno narašča povpraševanje po delavcih v kamnoseštvu. Delo je težko, je pa cenjeno in dobro plačano. Mehatronik operater je zelo mlad poklic in ravno tu se kaže prepozno odpiranje izobraževalnih enot. Inštalaterji strojnih inštalacij je prav tako zelo iskan poklic. Oblikovalci kovin, orodjarji so vse premalo cenjeni. Elektrikar je dobro plačan poklic. Vendar je delo po večini zelo nevarno. Avtokaroserist je poklic, ki je zaradi narave dela zelo iskan. Peki so že od nekdaj bili zelo malo cenjeni, slabo plačani in delovni čas ni ravno prijeten. Slaščičar je lep poklic, a je bil v preteklosti premalo iskan in se je nanj kar malo pozabilo. Delovno mesto mesarja je precej neugodno. Je pa cenjen in dobro plačan poklic. Mizarji in tapetniki so pravi umetniki. Ceneno pohištvo iz vzhoda je spravilo njihov poklic na stranski tir. Gradbeni delavci so vse premalo cenjeni in njihovo delo je v precej neugodnih vremenskih razmerah. In takih poklicev je še kar nekaj.

Kot družba moramo vsekakor spremeniti svoje videnje in otroke spodbujati na njihovi zaposlitveni poti. In le tako bodo deficitarni poklici prešli v zanimive poklice.

Avtor prispevka: