Kam z odpadnimi baterijami?

Nevarne odpadke, pod katere lahko štejemo tudi odpadne baterije, moramo po njihovi uporabi še posebej skrbno odvreči v posebne, za to namenjene zabojnike. Veliko ljudi ima znanje o tem, da se z akumulatorji in odpadnimi baterijami ravna previdno med uporabo, saj lahko ob nepravilnem hranjenju povzročijo veliko škodo v okolju in našemu zdravju. Kako in kam z odpadnimi baterijami po uporabi, pa si preberite v nadaljevanju članka.

KAJ SPLOH JE BATERIJA?

Majhna prenosna baterija ali pa večji akumulator je v bistvu gumbasta celica, baterijski sklop, ki je prenosljiv in zapečaten. Tako kot vsak drugi proizvod, imajo tudi baterije akumulatorji omejen rok trajanja. Zato si v nadaljevanju preberite kako na preprost in enostaven način delati z odpadnimi baterijami.

ZAKAJ SENITARNA PODJETJA TAKO ZELO POUDARJAJO PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADNIMI BATRIJAMI?

Kot smo omenili v uvodu, odpadne baterije in akumulatorje tretiramo kot nevarne odpadke, saj lahko njihova vsebina konkretno škodi našemu zdravju in naravnemu okolju v  katerem živimo. Z odpadnimi baterijami moramo ravnati odgovorno, saj vsebujejo veliko težkih kovin, od živega srebra, kadmija pa do svinca. Prepogosto lahko opazimo, da se v navadnih  oz. mešanih smeteh znajde kakšna majhna rabljena baterija, češ, saj tako majhna baterija in porabljena baterija pa že ne more škoditi okolju. Realnost pa je zelo drugačna.

ODGOVORNO RAVNANJE Z ODPADNIMI BATERIJAMI

Na vsaki bateriji  lahko vidite majhno oznaki, kjer je z dvema črtama prečrtan smetnjak. Ta oznaka uporabniku sporoča, da odpadka, kot so baterije, akumulatorji, baterijski sklopi, idr. ne sme zavreči v navadne ali mešane smeti. Kam pa naj jih potem damo, se verjetno sprašujete. Tudi zanje so sanitetne službe pripravile posebna mesta za odlaganje. Po uporabi je potrebno, da rabljeno baterijo odvržete v posebne, za to namenjen zabojnike. S tem boste omogočili, da se bodo odpadne baterije lahko uvrstile v ponovni krog obdelave in recikliranja. Kartonaste manjše zabojnike lahko srečate pri blagajnah nekaterih prodajalcev z živili, zagotovo sta med njimi Mercator in Hofer, ki bosta namesto vas poskrbela za primerno hranjenje do oddaje le-teh komunali. Z odpadnimi baterijami lahko ravnate odgovorno, če jo oddate v prodajalni s tovrstnim materialom, kjer jih prav tako zbirajo in za odvzem ne zaračunavajo ter ne zahtevajo nakupa katerekoli drugega izdelka. Svetujemo vam, da jih doma pazljivo zbirate in jih ob priložnosti odnesete na primerno mesto, saj boste s tem prihranili kar nekaj časa. Mogoča je tudi direktna oddaja odpadlih akumulatorjev in baterij pri izvajalcu javnih služb ali zbirnem centru za zbiranje odpadlih baterij in akumulatorjev.

KAJ NAREDITI Z VEČJIMI BATERIJAMI?

V primeru, da bi radi oddali večje nevarne odpadke, kot so akumulatorji avtomobilov, jih lahko brezplačno odpeljete k proizvajalcem avtomobilskih akumulatorjev, ne glede na to iz kje ti izvirajo. Po pravilniku vam prav tako ne smejo zaračunati za oddajo avtomobilske baterije v njihovem zbiralnem centru. Nikakor jih ne puščajte v naravi, na ekoloških otokih ali zraven zabojnikov za nevarne odpadke, saj boste naredili več škode kot koristi.

Ravnanje z nevarnimi odpadki kot so odpadne baterije in avtomobilski ter drugi akumulatorji, zakonsko predpisuje posebej spisana tako imenovana uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Ta ne govori le o samem ravnanju z tovrstnimi odpadki, ampak tudi podaja predpise za tiste, ki na trgu proizvajajo in prodajajo takšne izdelke. V tem dokumentu je predvideno, da prej omenjeni proizvajalci z opozorili ne poskrbijo le za varno uporabo izdelkov, ampak tudi za varno reciklažo le-teh. Vabimo vas, da is o tej temi več in bolj podrobno preberete ravno v omenjenem dokumentu, ki ga lahko z lahkoto najdete na internetnih straneh. Naj bodo vaše odločitve odgovorne in trajnostno usmerjene k ohranjanju našega zdravja in čistosti našega okolja.

Avtor prispevka: