fizioterapija celje

Fizioterapija Celje

Fizioterapija Celje je namenjena predvsem vsem tistim, ki so doživeli možgansko kap, še okrevajo po njej in bi potrebovali ustrezno rehabilitacijo na svojem domu. Fizioterapija Celje namreč poteka na klientovem domu ter je popolnoma prilagojena potrebam klienta, zato je lahko v zelo veliko pomoč pri rehabilitaciji po možganski kapi. Prav tako pa predstavlja ustrezno pomoč za vse, ki se soočajo z drugimi vrstami rehabilitacije, kroničnimi boleznimi ali imajo različne starostne težave, zaradi katerih se vedno težje gibajo, kar jih ovira tudi pri opravljanju vsakodnevnih opravil.

Fizioterapija Celje in možganska kap

Fizioterapija Celje lahko učinkovito pomaga pri rehabilitaciji po možganski kapi. Možganska kap namreč pusti različne posledice, zaradi katerih je zmožnost gibanja, s tem pa tudi skrbi zase in opravljanja različnih aktivnosti, zelo omejena. Na srečo se s pomočjo ustrezne metode da takšne posledice omiliti oziroma jih v veliko primerih celo učinkovito odpraviti, zato je rehabilitacija po možganski kapi bistvenega pomena, enako pomembno pa je tudi to, da se z njo začne čim prej. Pri rehabilitaciji po možganski kapi in ohranjanju čim večje zmožnosti gibanja pa je lahko v veliko pomoč tudi fizioterapija Celje, ki poteka na domu pod vodstvom strokovno usposobljenega fizioterapevta in za katero se velja odločiti:

  • v primeru, da mora oseba, ki je doživela možgansko kap, dalj časa čakati na zdravljenje v rehabilitacijskem centru Soča ali zdravilišču,
  • po končanem zdravljenju v okviru javnega zdravstva, kjer je čas rehabilitacije žal omejen, čeprav je za rehabilitacijo po možganski kapi potrebno daljše obdobje,
  • v primeru gibalnih težav, ki osebi, ki je doživela možgansko kap, kljub končani rehabilitaciji še vedno povzročajo težave (to so lahko težave, kot na primer opotekanje in pomanjkanje ravnotežja pri hoji, nekakovostna hoja, nezmožnost hoje po stopnicah, nezmožnost opravljanja določenih gibov ali aktivnosti, slabša gibljivost ipd.),
  • v primeru nepokretnosti, ki je nastopila po možganski kapi.

fizioterapija-1

Kako poteka rehabilitacija po možganski kapi?

Rehabilitacija po možganski kapi je celosten proces, pri katerem sodelujejo strokovnjaki z različnih področij. Veliko vlogo pri tem procesu imajo tudi fizioterapevti, ki skrbijo za premagovanje težav na gibalnem področju. Fizioterapija Celje se pri rehabilitaciji po možganski kapi osredotoča prav na to, pri čemer se uporablja preizkušena metoda, ki jo odlično obvladajo vsi naši fizioterapevti. Naša metoda poskrbi za:

  • natančno določen sistem vaj, ki jih je možno prilagoditi posameznemu klientu,
  • upoštevanje klientovega stanja, njegovih zmožnosti, morebitnih pridruženih bolezni itd.,
  • postopno izboljšanje stanja korak za korakom,
  • to, da klient dobi večje zaupanje vase in v svoje zmožnosti gibanja,
  • večjo motivacijo klienta in zavedanje o tem, da se njegov trud obrestuje,
  • uspešno rehabilitacijo po možganski kapi.

Fizioterapevt vas lahko obišče kar doma!

Ker imajo bolniki, ki so doživeli možgansko kap, navadno težave prav z gibanjem, za njih vsaj na začetku rehabilitacije vsak odhod od doma predstavlja velik napor. Pomembno je, da naredimo vse, da jim čim bolj olajšamo življenje in da lahko vso svojo moč in energijo porabijo za rehabilitacijo po možganski kapi, ki vsekakor ni enostaven proces. Zaradi tega je zanje najlažje, če jih fizioterapevt obišče kar na njihovem domu. Fizioterapija Celje tako poteka na klientovem domu, v terminu, ki ustreza tako klientu kot njegovim svojcem. Ravno tako pa je stvar dogovora to, kako pogosti bodo obiski fizioterapevta in kakšen bo celoten program rehabilitacije. Slednji sicer poteka po vnaprej določeni in preizkušeni metodi, ki preverjeno daje dobre rezultate, vendar pa je ta metoda zasnovana tako, da jo je možno zelo dobro prilagoditi glede na specifične potrebe in zdravstveno stanje klienta ter njegove gibalne zmožnosti.

fizioterapija-2

Kakšna je cena obiska fizioterapevta na domu?

Prvi obisk fizioterapevta na domu je brezplačen. Prvi obisk je namreč namenjen pregledu klienta in oceni njegovega zdravstvenega stanja in zmožnosti, kar je osnova za izdelavo programa rehabilitacije in določitve njenih ciljev. Fizioterapevt bo tako na prvem srečanju bo pregledu klienta povedal, kako bi potekala rehabilitacija, kaj je z njo možno doseči in v kolikšnem času je to možno doseči, ravno tako pa se boste z njim dogovorili tudi za ceno obiskov oziroma pogovorili o tem, koliko bo stala celotna rehabilitacija.

Pri tem je dobro vedeti, da je fizioterapija Celje pri rehabilitaciji po možganski kapi zelo uspešna in da je s posebno metodo, ki jo uporabljajo fizioterapevti, zaposleni v podjetju Therapia d.o.o., že veliko klientov, ki niso mogli niti stopiti na noge, začelo hoditi najprej s pomočjo pripomočkov, nato pa tudi samostojno, torej se jim je stanje močno izboljšalo. Zaradi tega težko rečemo, da ima fizioterapija Celje visoko ceno, saj gre za uspešno metodo, ki lahko osebam, ki so doživele možgansko kap in imajo zaradi nje takšne ali drugačne posledice in gibalne težave, resnično učinkovito pomaga pri okrevanju in rehabilitaciji. V primeru, da imate svojca, ki okreva po možganski kapi, zato velja razmisliti o naročilu na prvi brezplačni pregled, na katerem se boste seznanili z možnostmi in metodami, ki mu lahko pomagajo pri čim bolj uspešni rehabilitaciji.

Avtor prispevka: